نشست تخصصی درخصوص تست ایده


نجمن تحقیقات بازاریابی ایران قصد دارد جلسات بینش با موضوعات مختلف برگزار کند. اولین جلسه بینش با موضوع تست ایده روز پنجشنبه مورخ 97/3/31 ساعت 10 صبح با هدایت سرکار خانم پریسا پروشانی برگزار می شود. از کلیه علاقمندان به شرکت در این جلسه تقاضا می شود تا روز دوشنبه مورخ 97/3/21 از طریق ایمیل انجمن: info@imra.ir و یا شماره تماس: 021-44967061 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. مکان برگزاری جلسه متعاقباً به اطلاع علاقمندان به حضور در این نشست خواهد رسید. همچنین به اطلاع می رساند هر عضو حقوقی می تواند نسبت به ثبت نام سه نفر از پرسنل خود اقدام نماید. هزینه شرکت در جلسات برای اعضای انجمن رایگان است. مشتاقانه منتظر حضور شما عزیزان در اولین جلسه بینش هستیم.

بینش-300x186